privatelelmiszer.hu

Mindig számíthatsz rá!

Privát Kártya Kedvezmény Program felhasználási feltételek 1. A Privát Kártya Kedvezmény Program hatálya, célja

Jelen Privát Kártya Kedvezmény Program felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) szabályozzák a KEREKES Szállítási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4211 Ebes, Forrás u. 2., cégjegyzékszám: 09-09-000581, adószám: 10445567-2-09, képviseli: Mészáros Attila ügyvezető, a továbbiakban: KEREKES Kft.) által létrehozott Privát Kártya Kedvezmény Programban (a továbbiakban: Program) történő részvételt.

A Program célja, hogy a Privát és Privát Max üzletek Privát kártyával rendelkező vásárlói (a továbbiakban: Vásárló vagy Vásárlók) a számukra releváns, egyéni érdeklődésüknek leginkább megfelelő akciókról és promóciókról információhoz jussanak, továbbá a KEREKES Kft. és a Privát, valamint Privát Max üzletek által a Privát Kártya Kedvezmény Program résztvevői számára az egyes meghatározott termékekre biztosított kedvezményeket a kártya, vagy az alkalmazás használatával igénybe vehessék, emellett jobb vásárlói élményben legyen részük.

2. Részvételi feltételek

A Programban 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

3. Jogviszony létrejötte, regisztráció

A KEREKES Kft. és a Vásárló között a Vásárló regisztrációjával jön létre a kedvezmények igénybevételére, továbbá információk átadására szolgáló jogviszony. A Vásárló papír alapon vagy applikáción keresztül regisztrálhat. A regisztráció mindkét esetben ingyenes.

Papír alapú regisztráció választása esetén a vásárló az 1. sz. mellékletben felsorolt bármely Privát vagy Privát Max üzletben a pénztárnál ingyenesen igényelhet regisztrációs lapot. A regisztrációs lap tartalmazza a Privát plasztik kártyát, mely a kitöltött és aláírt regisztrációs lap pénztárnál történő leadását követően rögtön aktív és a vásárlásnál felhasználható.

A pénztárnál leadott regisztrációs lap feldolgozása a központba történő beérkezést követően történik, a regisztrációs lapok feldolgozása a kártya használatát nem befolyásolja.

„Privát Élelmiszer” applikációban történő regisztráció esetén a Vásárló a Google Play áruházból vagy az Apple Store-ból töltheti le az ingyenes „Privát élelmiszer” elnevezésű applikációt. Az applikációba belépve a „Regisztráció” gombra kattintva a szükséges adatok megadásával a regisztráció azonnal megtörténik, a virtuális kártya rögtön használható a vásárlás során. A fentiek értelmében a KEREKES Kft. és a Vásárló között a jogviszony papír alapú regisztráció esetén a regisztrációs lap pénztárban történő leadása után, a fizikai kártya birtokba vételekor jön létre, applikáció útján történő regisztráció esetén a virtuális kártya generálásával és applikációban történő megjelenésével jön létre. A plasztik és a virtuális kártya között az általa hordozott információk, valamint az általa igénybe vehető kedvezmények körében nincs különbség.

Amennyiben a Vásárló rendelkezik a fizikai Privát Kártyával, úgy a „Privát Élelmiszer” applikációba történő regisztráció során annak számát is megadhatja, így egy Vásárló egyszerre

fizikai kártyával és virtuális kártyával is rendelkezhet azzal, hogy egy e-mailcímhez egy kártyaszám igényelhető.

A Program keretében nyújtott kedvezményes ajánlatok igénybevételéhez szükséges, hogy a Privát Kártya használatának időpontjában megfelelő internet kapcsolat álljon rendelkezésre a Privát vagy Privát Max üzletek és a KEREKES Kft., valamint annak partnere, a Netlient Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Háló köz 3., cégjegyzékszám: 13-09-165574, adószám: 13-09-165574, képviseli: Szilágyi András ügyvezető) között. A KEREKES Kft. nem vállal felelősséget az esetleges áramszünet, vagy hálózati kommunikáció hibájából eredő üzemzavar okozta károkért.

4. A Privát Kártya Kedvezmény Program tárgya

A Privát Kártya Kedvezmény Program célja a Privát Kártya, illetve a „Privát Élelmiszer” applikáció használata során a Vásárló számára személyre szabott, lényeges információ eljuttatása, a Vásárló tájékoztatása kedvezményekről, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról, az üzletek elérhetőségéről, továbbá a KEREKES Kft. ajánlataink és szolgáltatásaink a Vásárlók igényeinek megfelelő alakítása.

A Privát Kártya Kedvezmény Programban kibocsátott kártya vásárláskor történő használatával a vásárló a Privát, valamint Privát Max üzletekben az előre meghatározott, kihirdetett, és kifejezetten a kártya használatához kötött, elsősorban árkedvezményeket veheti igénybe. A Privát Kártya Kedvezmény Programban kibocsátott kártya nem minősül fizetőeszköznek, vagy készpénz helyettesítő fizetőeszköznek. A „Privát élelmiszer” applikáció használata során a KEREKES Kft. információt gyűjt arról az üzletről, amelyben a Vásárló bevásárol és a vásárlásról. Ezen túlmenően valamennyi tartalomról, amelyeket az alkalmazásban a Vásárló megtekintett. A (fizikai és virtuális) Privát Kártya használata során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

– felkeresett üzlet,
– a vásárolt termék megnevezése, mennyisége és ára, – felhasznált kedvezmény típusa,
– a nyugta végösszege, valamint
– a fizetés időpontja.

5. A „Privát Élelmiszer” applikáció

A „Privát Élelmiszer” applikáció használatához megfelelő mobiltelefon (okostelefon) és internetkapcsolat szükséges.

A „Privát Élelmiszer” applikáció használatához a Vásárlónak valamelyik alkalmazásboltból (App Store vagy Google Play) le kell töltenie a „Privát Élelmiszer” applikációt. Bizonyos mobiltípusok esetében technikai okokból nem elérhető alkalmas szoftver. Amennyiben a Vásárló mindenkori mobiltelefonja esetében nem elérhető alkalmas szoftver, a Vásárló nem tudja használni a „Privát Élelmiszer” applikációt.

A mobil eszközök piacának folyamatosan változó termékpalettája miatt a KEREKES Kft-nek nem áll módjában „Privát Élelmiszer” applikáció használatához alkalmas valamennyi mobiltelefonról aktuális listát megjelentetni.

A szoftver installálása és „Privát Élelmiszer” applikáció használata rendszeres adatátvitelt feltételez a résztvevő mobiltelefonja esetében. Az adatátvitellel kapcsolatos költségeket a Vásárló viseli. A költségek mértékét a Vásárló és a mindenkori mobilszolgáltatója közötti szerződés határozza meg.

Az internetkapcsolat felhasználói oldalon történő megléte és fenntartása nem része a Privát Kártya Kedvezmény Programnak. Ez kizárólag a Vásárló és az internetszolgáltatója közötti szerződés tárgya.

A „Privát Élelmiszer” applikáció használatának további feltételei a kielégítő akkumulátor töltöttségi szint és képernyőfényerő.

6. A Vásárló kötelezettségei

A Vásárlók kötelesek a Privát Kártyát jogszerűen használni. A Privát Kártya nem használható fel visszaélésszerűen. Az ilyen jellegű tevékenységek polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhetnek.

A Privát Kártyához tartozó szolgáltatásokat a Vásárlók kizárólag magáncélra használhatják. A Vásárlók nem használhatják a Privát Kártyát és a „Privát Élelmiszer” alkalmazás révén hozzáférhető adatokat kereskedelmi vagy üzleti célokra.

A Vásárló felel a Privát Kártyájával és a „Privát Élelmiszer” alkalmazással végzett valamennyi tevékenységért. A KEREKES Kft. a regisztráció során létrehozott vásárlói fiókon keresztül lebonyolított minden interakciót a kártyatulajdonos Vásárlónak tulajdonít. Ez akkor is irányadó, ha a Privát Kártyával vagy a „Privát Élelmiszer” applikációval ugyan harmadik személyek hajtottak végre tevékenységet, de a harmadik személyek a kártyatulajdonos Vásárlónak felróható magatartás miatt használhatták a fiókot.

Kártyatulajdonos Vásárló köteles a KEREKES Kft.-t a marketing@kerekeskft.hu e-mail címen haladéktalanul tájékoztatni minden olyan esetben, ha Privát Kártyáját vagy a „Privát Élelmiszer” applikációban a fiókját jogosulatlan használták, valamint hozzáférési adatait megváltoztatni, amennyiben feltételezhető, hogy fiókját harmadik személyek használják.

7. A Privát Kedvezmény Programban résztvevő üzletek

A résztvevő üzletek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

8. Adatgyűjtés, adatkezelés

Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza az adatgyűjtésre, adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezéseket.

9. Elérhetőségek

KEREKES Kft.
Székhely és postai levelezési cím: 4211 Ebes, Forrás utca 2.
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36 30 472 2450
Ügyfélszolgálat e-mailcíme: marketing@kerekeskft.hu 
Weboldal: www.privatelelmiszer.hu

10. A kártya elvesztése, törlése

A Privát Kártya elvesztése esetén a Vásárló köteles haladéktalanul a marketing@kerekeskft.hu e-mail címre megküldött e-mailben a kártya elvesztésének tényét a KEREKES Kft.-vel közölni. Az elvesztett Privát Kártya a bejelentés kézbesítésétől számított 3 munkanapon belül törlésre kerül. A Privát Kártya elvesztésének bejelentése és a tényleges törlés ideje között az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a kártyával harmadik személy által okozott károkért, visszaélésekért.

11. Elállás, felmondás

A Vásárló jogosult a jogviszony létrejöttétől számított 14 napon belül indoklás nélkül írásbeli jognyilatkozatával elállni a szerződéstől.

Az elállás vagy felmondás jogának gyakorlásához a Vásárló köteles a KEREKES Kft.-t a 9. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén írásbeli nyilatkozattal (postai úton vagy e- mailben küldött levélben) tájékoztatni az elállásra vagy felmondásra vonatkozó döntéséről. Vásárló jogosult a jelen felhasználási feltételek mellékletét képező formanyomtatványt használni. A formanyomtatvány használata nem kötelező.

A Vásárló a „Privát Élelmiszer” applikációban a „Felhasználói fiók törlése” funkción keresztül jogosult bármikor, indoklás nélkül megszüntetni a jogviszonyt.

A KEREKES Kft. indokolás nélkül 10 napos felmondási idővel bármikor jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni.

12. A felhasználási feltételek módosítása

A KEREKES Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket bármikor módosítsa. A felhasználási feltételek módosítása esetén a Vásárló tervezett változásokról történő tájékoztatását követő 30. napon lépnek hatályba. A KEREKES Kft. a Vásárlót e- mailben tájékoztatja, a tervezett változások Vásárló által a regisztrációkor megadott vagy később módosított e-mailcímére történő megküldésével.

Amennyiben a Vásárló a felhasználói szabályzat módosításával szemben írásban, postai úton tértivevénnyel megküldött levélben nem tiltakozik és a Privát Kártyát, illetve a „Privát Élelmiszer” alkalmazást tovább használja, úgy a változtatásokat elfogadja. Ha a módosításokat a Vásárló nem fogadja el, a Privát Kártyáját a KEREKES Kft. inaktiváltatja.

Ebes, 2023. június

I. sz. melléklet

A Privát Kártyát elfogadó helyek listája

NévIrszTelepülésUtca hsz.
PRIVÁT4124EsztárFelszabadulás u. 6
PRIVÁT MAX3300EgerÁllomás tér 5.
PRIVÁT MAX3300EgerÁllomás tér 5.
PRIVÁT MAX4544NyírkarászFő út 30.
PRIVÁT MAX2746JászkarajenőFő u. 17.
PRIVÁT MAX6060TiszakécskeKőrösi u. 52.
PRIVÁT MAX4751KocsordÁrpád u 50.
PRIVÁT MAX4553ApagyKossuth u. 175.
PRIVÁT MAX3372KömlőBocskai István u. 65.
PRIVÁT MAX5144JászboldogházaRákóczi F. u. 18.
PRIVÁT4121SzentpéterszegKossuth u. 38.
PRIVÁT MAX4164BakonszegHunyadi u. 26.
PRIVÁT MAX3257BükkszenterzsébetSzabadság út 73.
PRIVÁT MAX5362TiszaörsRákóczi Ferenc u 26
PRIVÁT MAX4644MándokPetőfi u. 13.
PRIVÁT MAX4523PátrohaSzabadság u. 2.
PRIVÁT MAX3170Szécsény Dugoncsi út 2.
PRIVÁT MAX3014HortAdy Endre út 1.
PRIVÁT4254NyíradonyKossuth u. 16.
PRIVÁT MAX4033DebrecenSzabó Pál u. 8.
PRIVÁT MAX4002DebrecenOlajfa u. 9. 
PRIVÁT MAX4220HajdúböszörményErdélyi u. 69.
PRIVÁT MAX4200Hajdúszoboszló Hősök tere 19.
PRIVÁT MAX4220HajdúböszörményJókai u. 35.
PRIVÁT MAX3500MiskolcBerzsenyi u.20.
PRIVÁT MAX1095BudapestMester u. 46. 1/1.
PRIVÁT MAX3623BorsodszentgyörgySzőlősvölgy út 17.ép.
PRIVÁT5720Sarkad Anti u. 14.
PRIVÁT MAX5720SarkadGyulai u. 35.
PRIVÁT MAX5726MéhkerékKossuth u. 105.
PRIVÁT MAX3780EdelényIstván király útja 32/a.
PRIVÁT MAX5130JászapátiDr. Szlovencsák I. út 4-6.
PRIVÁT MAX5130JászapátiKossuth u. 2-8.
PRIVÁT MAX3060PásztóCserhát lakónegyed 10.
PRIVÁT MAX4523PátrohaKlapka u. 17.
PRIVÁT MAX3294TarnaörsPetőfi Sándor u. 133.
PRIVÁT MAX4251HajdúsámsonRákóczi u. 5.
PRIVÁT MAX4361NyírbogátRákóczi u. 46.
PRIVÁT MAX4564NyírmadaAdy u. 44.
PRIVÁT MAX4087HajdúdorogNánási út 42.
PRIVÁT MAX5720SarkadVasút u. 28.
PRIVÁT MAX4080HajdúnánásMikes Kelemen út 3/A.
PRIVÁT MAX4080HajdúnánásAdy E. tér 32.
PRIVÁT MAX4181NádudvarBaksay Dániel u. 11/2. 3234/2.hrsz.
PRIVÁT MAX4181NádudvarKabai út 2.
PRIVÁT MAX4320NagykállóSport út 29.
PRIVÁT MAX4233BalkányFő u. 18.
PRIVÁT MAX4233BalkánySzakolyi út 24.
PRIVÁT MAX5100JászberényGyöngyösi út 35.
PRIVÁT MAX4100BerettyóújfaluMadách u. 10.
PRIVÁT MAX4234SzakolyLétai u. 5.
PRIVÁT MAX5235TiszaburaKossuth Lajos u. 55.
PRIVÁT4183KabaMátyás Király u. 27.
PRIVÁT MAX4183KabaPiac u. 2.
PRIVÁT MAX3459IgriciKossuth u. 58/A.
PRIVÁT MAX3950SárospatakEötvös u. 15.
PRIVÁT MAX3910TokajRákóczi u. 18.
PRIVÁT MAX4281LétavértesBaross u. 3.
PRIVÁT MAX3565TiszalúcJókai u. 33
PRIVÁT MAX4561Baktalórántháza Petőfi u. 13.
PRIVÁT MAX5624Doboz Faluhelyi u. 18.
PRIVÁT5624DobozHámán K. u. 21/a
PRIVÁT5553KondorosAradi u. 13.
PRIVÁT MAX5553KondorosCsabai u. 49.
PRIVÁT MAX5241AbádszalókKossuth u. 42.
PRIVÁT MAX5241AbádszalókCsalogány u. 1.
PRIVÁT MAX4465RakamazSzent István u 54
PRIVÁT MAX4434KálmánházaIskola u. 4.
PRIVÁT MAX4456TiszadobMátyás király u. 3.
PRIVÁT MAX3630PutnokKossuth út 11.
PRIVÁT MAX4030DebrecenDiószegi út 6.
PRIVÁT4722NyírmeggyesRákóczi u. 5.
PRIVÁT MAX4474TiszabercelSzabadság u. 16
PRIVÁT MAX5123JászárokszállásKossuth u. 65/a
PRIVÁT MAX4287VámospércsDebreceni u. 2.
PRIVÁT MAX4600KisvárdaKöcsey u. 21/A
PRIVÁT MAX4600KisvárdaErzsébet u. 1.
PRIVÁT MAX4600KisvárdaÁrpád út 59.
PRIVÁT MAX4361NyírbogátRákóczi u. 53.
PRIVÁT MAX4552NapkorSényői u. 9.
PRIVÁT MAX4324KállósemjénKossuth u. 104.
PRIVÁT MAX4232GeszterédPetőfi u. 2/a.
PRIVÁT MAX4361NyírbogátVasvári P.u. 48.
PRIVÁT4233KismarjaBocskai u. 25.
PRIVÁT MAX3593HejőbábaTemplom tér 2.
PRIVÁT MAX2730AlbertirsaPesti út 27.
PRIVÁT MAX4251HajdúsámsonRákóczi u. 15.
PRIVÁT MAX4251HajdúsámsonDózsa György u. 1.
PRIVÁT MAX5310KisújszállásHíd út 1.
PRIVÁT MAX3700KazincbarcikaRadnóti Miklós tér 7. 3/1
PRIVÁT MAX5553KondorosAradi u. 10.
PRIVÁT5300KarcagDózsa Gy. u. 19.
PRIVÁT MAX5324TomajmonostoraSzéchenyi sgt. 61/a.
PRIVÁT MAX3794BoldvaMátyás király u. 41.
PRIVÁT MAX3712SajóvámosKossuth tér 1.
PRIVÁT MAX5527BucsaKossuth u. 67.
PRIVÁT MAX5527BucsaKossuth u. 31
PRIVÁT MAX4485NagyhalászKossuth u. 34.
PRIVÁT MAX4484Ibrány Lehel u. 11.
PRIVÁT MAX4484IbrányLehel u. 13.
PRIVÁT MAX4274HosszúpályiDebreceni u. 23.
PRIVÁT MAX4400NyíregyházaKállói u. 34-36.
PRIVÁT MAX4492DombrádKossuth u. 8.
PRIVÁT MAX4493TiszakanyárFő u. 136/A.
PRIVÁT MAX2724ÚjlengyelPetőfi Sándor u. 48.
PRIVÁT4517GégényDombrádi u. 7.
PRIVÁT MAX3922TaktaharkányDeák u. 5.
PRIVÁT MAX3565TiszalúcPetőfi u. 31.
PRIVÁT3597HejőkeresztúrPetőfi u. 42.
PRIVÁT3432EmődKossuth u. 1.
PRIVÁT MAX3450MezőcsátHősök tere 13.
PRIVÁT MAX3595HejőszalontaRákóczi út 16.
PRIVÁT MAX3596SzakáldTáncsics u. 3.
PRIVÁT MAX3385TiszanánaFő út 102.
PRIVÁT4211EbesRákóczi u. 28.
PRIVÁT MAX4400NyíregyházaToldi u. 58. II.e./23.
PRIVÁT MAX4400NyíregyházaKorányi F. u. 71/A.
PRIVÁT MAX4080HajdúnánásPolgári u. 85/B.
PRIVÁT MAX4087HajdúdorogMátyás király krt. 112.
PRIVÁT MAX4087HajdúdorogTokaj u. 79.
PRIVÁT MAX4274HosszúpályiSzabadság tér 5.
PRIVÁT MAX5525FüzesgyarmatKiss Ernő u. 2.
PRIVÁT MAX5525FüzesgyarmatKossuth u. 66.
PRIVÁT MAX4231BökönyDózsa Gy. u. 8
PRIVÁT4502VasmegyerKossuth u. 86.
PRIVÁT MAX3565TiszalúcAlkotmány u. 94/A.
PRIVÁT MAX4362NyirgelseIskola u. 2.
PRIVÁT MAX4472GávavencsellöRákóczi u. 48.
PRIVÁT MAX3351VerpelétKossuth u. 53.
PRIVÁT MAX4142ZsákaBessenyei György  u. 5.
PRIVÁT MAX3300EgerMária u. 18.
PRIVÁT MAX5430TiszaföldvárBajcsy-Zsilinszky út 20.
PRIVÁT MAX5430TiszaföldvárPiac tér 2.
PRIVÁT MAX5430TiszaföldvárDöbrei J. út 4.
PRIVÁT MAX5462CibakházaCzibak Imre tér 10.
PRIVÁT MAX5052ÚjszászBajcsy út 10.
PRIVÁT MAX5052ÚjszászKatona József u. 2.
PRIVÁT MAX2769TápiószőlősKossuth Lajos u. 67.
PRIVÁT MAX2766TápiószeleBlaskovich testvérek tere 1.
PRIVÁT MAX5234TiszaroffDózsa Gy. Út 9/A.
PRIVÁT MAX4220HajdúböszörményFürdő u. 24.
PRIVÁT MAX4220HajdúböszörményÁrpád u. 13.
PRIVÁT MAX4064NagyhegyesKossuth u. 41.
PRIVÁT MAX2252TóalmásBéke u. 1.
PRIVÁT MAX5520SzeghalomArany János u. 17.
PRIVÁT3400MezőkövesdKöszméte u. 17.
PRIVÁT MAX2737CeglédbercelPesti út 162.
PRIVÁT MAX4555LevelekRákóczi u. 7.
PRIVÁT MAX4484IbrányLehel u. 11.
PRIVÁT MAX5200TörökszentmiklósKossuth u. 329.
PRIVÁT MAX5200FegyvernekSzent Erzsébet u. 187.
PRIVÁT MAX5083KengyelRákóczi út 28/A
PRIVÁT MAX3390FüzesabonySzabadság u. 42.
PRIVÁT MAX3390FüzesabonySzihalmi u. 32.
PRIVÁT MAX3359TenkFő u. 54/b
PRIVÁT MAX3358ErdőtelekFő u. 258.
PRIVÁT MAX4263NyírmártonfalvaSzabadság u. 2.
PRIVÁT MAX5340KunhegyesKossuth Lajos u. 18.
PRIVÁT MAX4253NyíradonySzénégető út 8.
PRIVÁT MAX4355NagyecsedHunyadi u. 18.
PRIVÁT MAX4356NyírcsaholySzabadság u. 14.
PRIVÁT MAX4200HajdúszoboszlóBercsényi u. 1.
PRIVÁT MAX4138KomádiFő u. 48-50.
PRIVÁT MAX5420TúrkeveKossuth Lajos u. 3.
PRIVÁT MAX5350TiszafüredPiac tér 2.
PRIVÁT MAX2764TápióbicskeNagykátai út 11/A
PRIVÁT MAX2764TápióbicskeRákóczi u. 118.
PRIVÁT MAX3015CsányPetőfi Sándor u. 4.
PRIVÁT MAX4336ŐrKossuth u. 3.
PRIVÁT MAX4335KántorjánosiKossuth u. 41.
PRIVÁT MAX4562VajaTörök u. 6.
PRIVÁT MAX4090PolgárHősök u. 16.
PRIVÁT MAX2254SzentmártonkátaDózsa György u. 9.
PRIVÁT MAX4812NagyvarsányRákóczi út 40.
PRIVÁT MAX4334HodászDózsa Gy. u. 22.
PRIVÁT MAX4110BiharkeresztesKossuth u. 36.
PRIVÁT MAX4450TiszalökTáncsics u. 34.
PRIVÁT MAX4625ZáhonyAdy Endre u. 1.
PRIVÁT MAX4625ZáhonyAdy E. u. 32-34.
PRIVÁT MAX4625ZáhonyEurópa tér 14.